RAZPISI

RAZPISI:

 

  • VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

 

  • Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih –COVID-19

 

  • Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

 

 

   

Naziv operacije:

VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti

 

Opis operacije:

V podjetju ORO PRECIZNE CNC OBDELAVE d.o.o. smo zaradi želje po povečanju naše učinkovitosti dela in s tem naše konkurenčnosti na tržišču, ter želje po povečevanju obsega prodaje in skrbi za okolje, uredili poslovanje podjetja skladno z zahtevami standarda ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015.

S tem namenom je podjetje pridobilo nepovratna sredstva v okviru javnega poziva    »VAV-1 – Vavčer za certifikate kakovosti« na Slovenskem podjetniškem skladu.

Termin izvajanja projekta: 03.08.2020 do 21.12.2020

Naložbo v višini 5.400 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naziv operacije:

Zagon polnega poslovanja in ohranitev delovnih mest v podjetju ORO d.o.o.

 

Opis operacije:

Zaradi nastanka epidemije Covid-19 in spremenjenega poslovnega okolja, je bilo potrebno v podjetju prilagoditi finančno poslovanje in sprejeti strateško odločitev za investicijo v novo tehnološko opremo.

Namen projekta je doseči zagon polnega poslovanja podjetja ORO d.o.o, zmanjšanje posledic izpada prihodka kot posledica epidemije in ohranitev obstoječih delovnih mest ter generiranje novih delovnih mest. Na osnovi izvedbe operacije, bo podjetje lahko ohranjalo konkurenčnost na domačih in tujih trgih ter dolgoročno dosegalo tako dolgoročno stabilno rast poslovanja kot tudi razvoj podjetja in obenem povečevalo število zaposlenih.

Cilj podjetja je tudi ponovna vključitev v tržne procese in karseda učinkovita komercializacija proizvodov, kar bo podjetje lahko doseglo ravno z novimi visokotehnološkimi produkti in storitvami.

S tem namenom je podjetje pridobilo nepovratna sredstva v okviru »Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih –COVID-19« na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naložbo v višini 200.000 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje izvajanja projekta: od 13.02.2020 do 30.06.2021

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Naziv operacije:

Širitev proizvodnih kapacitet podjetja ORO d.o.o.

 

Opis operacije:

Z izvedbo investicije bo poleg obstoječe poslovno-proizvodne hale, zgrajena nova hala enakih tlorisnih gabaritov 42m x 18m. V hali bodo urejene vse elektro in strojne instalacije potrebne za obratovanje novih CNC strojev. Nova hala bo imela žerjavno progo, na kateri bo vgrajen tudi žerjav.  V okviru investicije  bo nabavljen še nov portalni CNC stroj, ki omogoča izjemno precizno simultano obdelavo v 5 oseh, umeščen bo v klimatsko stabilni komori.

Namen investicije je modernizacija proizvodnje z obstoječimi ali novimi izdelki, kar bo podjetje doseglo z izdelavo novih orodij z izjemno visoko natančnostjo.

Cilji ki jih podjetje zasleduje z investicijo so širitev in modernizacija proizvodnje, dvig konkurenčnosti podjetja, dvig dodane vrednosti na zaposlenega in ustvarjanje novih delovnih mest.

S tem namenom je podjetje pridobilo nepovratna sredstva v okviru »Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022« na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Naložbo v višini 540.000 EUR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Obdobje izvajanja projekta: od 30.04.2021 do 30.09.2022

Povezava do spletne strani evropske kohezijske politike v Sloveniji: www.eu-skladi.si